Zápis pro ukrajinské děti

Naše škola/ Наша школа

Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

je spádová pro děti, které bydlí: /  для дітей, які проживають:

část města / частина міста 

Dolní Třešňovec

(adresa pobytu Dolní Třešňovec + číslo popisné  / адреса перебування Dolní Třešňovec + номер будинку )

Děti se zde uvedeným pobytem mají podle zákona při přijímání do této školy přednost.

Діти, які проживають тут, мають пріоритет у вступі до цієї школи відповідно до закону.

Zápis do ZŠ: 7. 6. od 14 do 16 hodin

Zápis do MŠ: 2. 6. od 8 do 16 hodin