Rosteme spolu

učí se děti, rodiče i průvodci

Proč je nám tady všem dobře

Vzájemný respektující přístup

Učitelé respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Tempo činností a jejich náročnost je přizpůsobována vývojovému období dítěte a jeho individuální potřebě.

Spolupráce (v kruhu, v týmech)

Prostor třídy je rozčleněn do menších pracovních míst, které jsou jasně ohraničené tak, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřejmé, ve kterém centru pracují. Úkoly do center zadáváme tak, aby vedly k opakování probraného učiva a naváděly děti ke spolupráci a vzájemné pomoci.

Individuální rozvoj dětí

Výuka je individualizovaná, vychází z potřeb a možností každého dítěte. Tempo činností a jejich náročnost je přizpůsobována vývojovému období dítěte a jeho individuální potřebě. Respektujeme individuální potřebu aktivity, odpočinku a spánku.

Svoboda projevu a pohybu

Dětem nasloucháme a jsme jim oporou k vyjádření svých pocitů a potřeb. Dětem dopřáváme co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu. S mnoha aktivitami se přesouváme ven na zahradu nebo do přírody.

Pravidla nastavujeme společně

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat ve škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Pravidla nastavujeme společně a společně také pečujeme o jejich dodržování a smysluplnost.

Slovní hodnocení a hodnocení sebe na základě osobního portfolia

Děti nejsou porovnávány mezi sebou. Důraz je kladen na sebehodnocení. Děti hodnotí, co se podařilo a naopak. Učí se reflektovat svoji práci. Během roku jsou pořádány „triády“, kdy se na hodnocení podílí dítě, učitel i rodič.

Spolupráce s rodiči

Naším cílem je komunitní fungování školy, úzká spolupráce s rodiči, partnerský přístup. Rodiče jsou zapojeni do rozhodování o chodu školy, podílí se na organizaci společných aktivit, účastní se brigád a jsou součástí pravidelného hodnocení dítětě.

Bezpečné prostředí, důvěra

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc, pochopení a podpora. Otevřené vztahy vnímáme jako základ pro správné fungování školy.

Akce

Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Naskenovaný obrázek

Školní časopis Stromníček

Stromníček je školní časopis našich žáků. Děti se rozhodly, že peníze, které se vyberou za prodej časopisu, budou posílat měsíčně iniciativě Share The Meal na rychlou potravinovou pomoc ženám a dětem v případě živelných katastrof či války.