Režim dne a týdne

Denní režim

6.30 – 7.30   volné hry a aktivity podle přání dětí, skupinové činnosti, individuální péče (třída Zajíčků)

7.30  rozcházení dětí do svých tříd

7.30 – 8.15   průběžná svačina, děti si volí velikost svačiny a podílejí se na její přípravě

8.30 – 8.45  komunikativní kruh (přivítání, sdělování dojmů, zážitků, seznámení s tématem…)

8.45 – 9.00  ranní cvičení (zdravotně – preventivní cviky, jógové cvičení, pohybové hry, relaxace)

9.00 – 9.30  didakticky cílené činnosti (ve skupinách nebo individuálně), smyslové a společenské hry v centrech aktivit

9.30 – 9.45   hodnotící kruh (sdílení zkušeností, hodnocení své práce i spolupráce, doporučení pro další činnosti…)

9.45 – 11.45  převlékání, pobyt venku (vycházky, školní zahrada)

11.45 – 12.30  oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.15 – 12.30   rozcházení dětí po obědě

12.30 – 13.00   čtení pohádek, zájmové činnosti předškoláků

13.00 – 14.00  klidové aktivity zacílené na rozvoj předmatematické a předčtenářské gramotnosti s dětmi, které nepotřebují spát

13.30 – 14.45  průběžná svačinka

14.30   začátek odpoledního rozcházení dětí (dříve jen po individuální domluvě)

14.00 – 15.00   libovolné hry a zájmové činnosti dle výběru dětí

15.00 – 16.00  spojení ve třídě Myšiček, odpolední zájmové činnosti a hry, pobyt venku, individuální péče, rozcházení dětí

Denní režim je dodržován velmi volně, je přizpůsoben činnostem a situacím, které vyplývají ze zájmů, her a individuálních potřeb dětí.

Týdenní režim

Pondělí –  přivítání, sdílení zážitků, úvod do témat, myšlenkové mapy, brainstorming

Úterý – centra aktivit

Středa – centra aktivit

Čtvrtek – centra aktivit

Pátek – akce mimo MŠ (výlety, exkurze, pohybové dny…)