O Základní škole

V naší škole dbáme na respektující a partnerský přístup k dítěti.

Ve třídě máme menší počet dětí a více pedagogů. Můžeme tedy více uplatňovat individuální přístup k dítěti.

Zapojení rodičů do chodu školy. Rodiče mohou kdykoliv přijít do školy, výuky. Podnikáme společné akce, výlety, rodiče mohou pomáhat v centrech aktivit, zapojit se podle svých možností do školního života. 🙂

Žáky nehodnotíme známkami, ale slovním hodnocením. Slovní hodnocení má vyšší informační hodnotu a žáky více motivuje. Obsahuje informace nejenom o dosažených výsledcích, ale zahrnuje také postoje žáků, jejich úsilí a snahu.

Děti se učí aktivním a činnostním učením. Učení je proto baví a chodí do školy velmi rády. 🙂 Hlavní výhody aktivního učení jsou: zábavnější metoda učení, trvalejší osvojení získaných vědomostí a větší zájem o vyučovací předmět.

Číst se u nás děti učí genetickou metodou čtení. Výhodou je, že děti čtou mnohem dříve než běžnější analyticko-syntetickou metodou a díky tomu jsou lépe motivováni do dalšího učení. Důraz je zde také kladen na porozumění textu.

Matematiku se učí Hejného metodou. Dítě díky této metodě objevu matematiku samo a s radostí. Více o této metodě se dozvíte na www.h-mat.cz/principy.

Angličtinu budeme v naší škole vyučovat již od 1. ročníku. Víme, že je důležité začít s výukou cizího jazyka co nejdříve. Pokud dítě začne s jazykem do 6 let, kdy je senzitivní fáze pro jazyk, jde mu pak učení mnohem jednodušeji. V tomto období se děti naučí velmi snadno druhý jazyk. Děti budeme učit hravou a přirozenou formou.

Myslíme si, že pobyt venku na čerstvém vzduchu je pro děti velmi důležitý. Se spoustou aktivit se přesouváme ven do přírody. Často chodíme na exkurze a snažíme se učit reálným životem a zkušenostmi.

Školní rok 2022/2023

V tomto školním roce navštěvuje školu 45 žáků v pěti ročnících.

Ve smíšených třídách se na češtinu a matematiku děti dělí dle ročníku. Na výchovy a centra aktivit se ročníky naopak spojují a děti tak zažívají výhody věkově smíšených skupin.

V naší škole jsou také zapsáni žáci na domácím vzdělávání.