Přírodní zahrada

Naše zahrada vznikla pod rukama našich rodičů a učitelů školy.

Již od plánování zahrady se pracovalo s myšlenkou dětem vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a zároveň se budou rozvíjet v mnoha oblastech.

Realizace probíhala v letech 2020 a 2021. V říjnu 2021 jsme zahradu slavnostně otevřeli a pár dní poté byla naše práce oceněna plaketou ,,Přírodní zahrada“.

Co je to přírodní zahrada?

,,Je to bezpečné prostředí, kde můžeme přírodu vnímat všemi smysly současně. Je to nejbližší kousek zeleně, který je v naší péči a je tedy často vyjádřením našich názorů, životních postojů, potřeb i přání.

Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Například – druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další.“

Zahrada plná života a radosti

Náš kousek přírody dětem nabízí prožívat radost z objevování v malém jezírku, na květinové louce, při pečení chleba v hliněné peci, nebo při vodních hrátkách u vodoteče.

I nadále se budeme snažit zahradu obohacovat o nové přírodní či naučné prvky.

Jsme vděčni za kousek přírody, která naši školu obklopuje, za každého zvířecího návštěvníka, který u nás najde domov a hlavně za zářící oči našich dětí vracejících se ze zahrady.

Tento projekt „Děti v zahradě“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.