Akce

Září

16.9.   Zahájení plaveckého výcviku (předškoláci)
17.9.   Sdílený logoped (depistáž)
21.9.   První kavárnička (všechny třídy společně) 16:00

Říjen

6.10.   Drakiáda (fotbalové hřiště) 16:00
27. – 29.10. Podzimní Prázdniny

Listopad

2.11.    Podzimní kavárnička (všechny třídy společně) 16:00
3.11.    Broučkiáda 16:00
15.11.  Triáda 13:00 – společné setkání rodič – dítě – pedagog (třída Myšiček)
16.11.  Triáda 13:00 – společné setkání rodič – dítě – pedagog (třída Žabiček, Zajíčků)
27.11.   Vánoční Jarmark

Prosinec

3.12. Mikuláš ve školce
16.12. Vánoční kavárnička (všechny třídy společně) 16:00
23.12. – 2.1. Vánoční Prázdniny