Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.