Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Registrační čísla dětí přijatých do 1. ročníku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odklad povinné školní docházky

14.
15.
16.
17.